Ιανουαρίου 22, 2016

ΗΜΕΡΙΔΑ Προαγωγής της γυναίκας στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο: Βασικές αρχές marketing-προβολής

Το Κέντρο ΟΥΝΕΣΚΟ για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια υλοποιεί Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Δράσεις κοινωνικής ιατρικής και ενέργειες προαγωγής της θέσης της γυναίκας […]
Ιανουαρίου 22, 2016

Αρ. Πρωτοκόλλου 211/ 26-03-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Το Κέντρο UNESCO ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.2 & 2.2.2), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL […]
Ιανουαρίου 22, 2016

Αρ. Πρωτοκόλλου 219/ 19-5-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη: Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Την υπ. αρ. 25/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου UNESCO έγκρισης υλοποίησης του έργου με […]
Ιανουαρίου 22, 2016

Workshop με θέμα «Πρόληψη ψυχοσωματικών διαταραχών και ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί ψυχοσωματική βία»