Ιανουαρίου 22, 2016

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Δράσεις κοινωνικής ιατρικής και ενέργειες προαγωγής της θέσης της γυναίκας στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο» που υλοποιείται στο πλαίσιο […]