Ιανουαρίου 22, 2016

Αρ. Πρωτοκόλλου 211/ 26-03-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Το Κέντρο UNESCO ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.2 & 2.2.2), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL […]
Ιανουαρίου 22, 2016

Αρ. Πρωτοκόλλου 219/ 19-5-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη: Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Την υπ. αρ. 25/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου UNESCO έγκρισης υλοποίησης του έργου με […]
Ιανουαρίου 22, 2016

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Δράσεις κοινωνικής ιατρικής και ενέργειες προαγωγής της θέσης της γυναίκας στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο» που υλοποιείται στο πλαίσιο […]