Αρ. Πρωτοκόλλου 219/ 19-5-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ
Ιανουαρίου 22, 2016
ΗΜΕΡΙΔΑ Προαγωγής της γυναίκας στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο: Βασικές αρχές marketing-προβολής
Ιανουαρίου 22, 2016
Show all

Αρ. Πρωτοκόλλου 211/ 26-03-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Κέντρο UNESCO ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.2 & 2.2.2), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013», συνολικού προϋπολογισμού 15.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με :

Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Την από 25 /10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου UNESCO έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE»

 

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 26/03/2014 ημέρα Τετάρτη ως και τις 2/04/2014 ημέρα  Τετάρτη στα γραφεία του Κέντρου UNESCO, Πλούτωνος 30 & Γ. Παπανδρέου, 54655 Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων δημοσιότητας.

Περισσότερες  πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι  στα τηλέφωνα 2310 422270 & 2310 423152 (ΔΕ-ΠΑ, 09:00-15:00).