ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ «Βασικές αρχές marketing-προβολής»
Ιανουαρίου 22, 2016
Αρ. Πρωτοκόλλου 171 & 172/4.11.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.4 (ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ)
Ιανουαρίου 22, 2016
Show all

Αρ. Πρωτοκόλλου 169 & 170/4.11.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θεσσαλονίκη 4/11/2013
Αρ. Πρωτ. 169

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο UNESCO ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του κέντρου στην υλοποί