Αρ. Πρωτοκόλλου 169 & 170/4.11.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ιανουαρίου 22, 2016
INTERNATIONAL YOUTH SUMMER CAMP
Ιανουαρίου 22, 2016
Show all

Αρ. Πρωτοκόλλου 171 & 172/4.11.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.4 (ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ)

Θεσσαλονίκη 4/11/2013
Αρ. Πρωτ. 171

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο UNESCO ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου και εν συνεχεία στην μετασκευή του με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως όχημα – κινητή μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013», συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με :
1.    Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2.    Την από 25/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου UNESCO έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE»

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 4/11/2013 ως και την Τρίτη 19/11/2013 στα γραφεία του Κέντρου, Πλούτωνος 30 & Γ. Παπανδρέου, 54655 Θεσσαλονίκη.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιομηχανικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων και συνεταιρισμοί που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.

Περισσότερες  πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι  στα τηλέφωνα 2310 422270 & 2310 423152 (ΔΕ-ΠΑ, 09:00-15:00)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

Θεσσαλονίκη 4/11/2013
Αρ. Πρωτ. 172

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.4
(ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ)

Α.         Τεχνικά χαρακτηριστικά οχήματος

1.    Αμάξωμα

1.1    Τύπος αμαξώματος

Το αμάξωμα να είναι τύπου VAN, παραγωγής σειράς, για το οποίο δεν γίνονται αποδεκτές τροποποιήσεις που αφορούν την βασική του κατασκευή και ιδιαίτερα επικατασκευές ή τροποποιήσεις του ύψους και των διαστάσεων του θαλάμου του οδηγού και του θαλάμου εξέτασης.

    Γίνονται αποδεκτές προσφορές με τα πιο κάτω όρια διαστάσεων και βάρη:

1.2    Διαστάσεις βασικού οχήματος (προ μετασκευής)

1.2.1    Μέγιστες εξωτερικές
Μήκος    5,00    m.
Πλάτος (χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες).    2,00    m.
Ύψος     2,50    m.

1.2.2    Ελάχιστες εσωτερικές
Μήκος    2,40    m
Πλάτος    1,60    m
Ύψος    1,90    m

1.2.3.    Ελάχιστο ύψος από το έδαφος (αυτό λογιζόμενο μεταξύ των δύο (2) αξόνων), με το μικτό βάρος, 15 cm.

1.2.4.    Μέγιστη διάμετρος στροφής 12 m από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο.

1.3    Πόρτες – παράθυρα αμαξώματος

    Στο θάλαμο εξέτασης να υπάρχουν δύο (2) πόρτες, η μία στο πλάι δεξιά και η άλλη πίσω.
Η πλαϊνή πόρτα να διαθέτει ημιδιάφανο παράθυρο με τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης κατάλληλης για κρύσταλλα οχημάτων, μέχρι τα 2/3 του ύψους του. Η πόρτα επίσης να διαθέτει εσωτερικό ενσωματωμένο σκαλοπάτι καθώς και μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισής της κατά το άνοιγμά της, όταν το όχημα βρίσκεται σε κατωφέρεια.

    Η πίσω πόρτα να είναι δίφυλλη και να ανοίγει μέχρι το ύψος της οροφής. Να έχει μόνωση για σκόνη κτλ, κλειδαριά, φωτεινό παράθυρο με κρύσταλλο ασφαλείας με βάση την υπάρχουσα Νομοθεσία. Το κάθε φύλλο της πόρτας να ανοίγει μέχρι 180o και να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης του στις 90o. Στο πίσω μέρος του αμαξώματος, το πάνω μέρος του προφυλακτήρα να είναι επενδεδυμένο σε όλο το μήκος ανοίγματος των φύλλων με αντιολισθητική επιφάνεια.

1.4    Θάλαμος οδηγού

1.4.1    Το κάθισμα οδηγού, να είναι ρυθμιζόμενο (εμπρός – πίσω, κλίση πλάτης), με καθ’ ύψος ρύθμιση, ειδικής επένδυσης για εύκολο καθαρισμό κτλ, και να φέρει στήριγμα κεφαλής ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και ζώνη ασφαλείας τριών σημείων εγκεκριμένου τύπου.

1.4.2    Το κάθισμα συνοδηγού να είναι διπλό, ειδικής επένδυσης για εύκολο καθαρισμό κτλ, εγκεκριμένου τύπου και να φέρει στηρίγματα κεφαλής ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων.

1.4.3    Το δάπεδο να είναι επενδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και να έχει ανάλογα πλαστικά ή ελαστικά αντιολισθητικά ταπέτα.

1.4.4    Να υπάρχει αερόσακος οδηγού, συνοδηγού.

1.4.5    Να υπάρχουν δύο (2) εξωτερικοί καθρέπτες ρυθμιζόμενοι εσωτερικά από τον οδηγό.

1.4.6    Το όχημα να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται από τον Κ.Ο.Κ. καθώς επίσης και συσκευή εκτόξευσης νερού, υαλοκαθαριστήρες πολλαπλών ταχυτήτων, φανούς ομίχλης πίσω και φανό για πορεία όπισθεν.

1.4.7    Να υπάρχουν χειρολαβές για οδηγό και συνοδηγό.

1.4.8    Να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό.

1.4.9    Να υπάρχει ραδιόφωνο.

2.    Κινητήρας

2.1    Ο κινητήρας να είναι τετράχρονος, υδρόψυκτος, υπερτροφοδοτούμενος, να λειτουργεί με καύση πετρελαίου κίνησης (Diesel), να είναι κυβισμού 2.000 cm3 περίπου για την περίπτωση κινητήρα. Να διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ψεκασμού πετρελαίου υπερυψηλής πιέσεως, να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπής καυσαερίων EURO-5 και τις όποιες τυχόν νεότερες που θα ισχύουν κατά το χρόνο παράδοσης του οχήματος, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις της ΕΕ και της Ελληνικής νομοθεσίας.

    Ο κινητήρας πρέπει να έχει ελάχιστη ισχύ 115 hp.

3.    Σύστημα μετάδοσης κίνησης

3.1.1.    Το όχημα θα διαθέτει σύστημα μετάδοσης της κίνησης σε δύο τροχούς (4Χ2) είτε στον εμπρόσθιο είτε στον οπίσθιο άξονα.

    3.2     Κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία οπισθοπορείας, χειροκίνητο (manual) ή αυτόματο ή αυτόματο με πρόσθετη σειριακή-χειροκίνητη επιλογή των σχέσεων μετάδοσης.

3.3    Συμπλέκτης ξηρού τύπου με ένα δίσκο για την περίπτωση χειροκίνητου (manual) κιβωτίου ταχυτήτων ή άλλο κατάλληλο για την περίπτωση αυτόματου κιβωτίου.

4.    Σύστημα διεύθυνσης

    Να διαθέτει υδραυλική ή ηλεκτρική ή ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση με το τιμόνι στη θέση οδηγού αριστερά και να φέρει σύστημα απόσβεσης κραδασμών.

5.          Σύστημα πέδησης

    Να είναι ποδοκίνητο, υδραυλικό σε όλους τους τροχούς με δισκόφρενα εμπρός, ενισχυμένο με SERVO με διπλό κύκλωμα, με ABS και με χειρόφρενο.

6.    Ηλεκτρικό σύστημα

6.1    Όλα τα κυκλώματα του οχήματος να λειτουργούν με τάση 12 V DC.

6.2    Η φόρτιση των συσσωρευτών να γίνεται από εναλλακτήρα 1.500 W τουλάχιστον.

7.    Όργανα ελέγχου

      Όπως προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. και απαραίτητα στροφόμετρο.

8.    Σύστημα ρυμούλκησης

    Δύο τουλάχιστον σημεία αγκύρωσης, ένα εμπρός και ένα πίσω, για την ρυμούλκηση του οχήματος.

Β.    Διασκευή αμαξώματος – λειτουργικότητα θαλάμων

1.           Αμάξωμα – θάλαμοι

1.1    Θάλαμος οδηγού:

1.1.1    Να χωρίζεται από το θάλαμο εξέτασης με μεταλλικό διαχωριστικό , το οποίο θα φέρει γυάλινο παράθυρο ασφαλείας.
1.1.2    Το δάπεδο να είναι επενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και να έχει πλαστικά ή ελαστικά ταπέτα.

1.2.    Θάλαμος εξέτασης:
Το πίσω μέρος του εσωτερικού του οχήματος θα πρέπει να είναι διαρρυθμισμένο κατάλληλα ούτως ώστε να επιτρέπει τη διενέργεια παιδιατρικών εξετάσεων.
1.2.1    Η εσωτερική κατασκευή του θαλάμου να γίνει από πολυεστέρα και να αποτελείται από τα κατά το δυνατό λιγότερα τεμάχια, ώστε να αποφευχθούν πολλαπλοί αρμοί και συνδέσεις, που παρουσιάζουν δυσκολίες στον καθαρισμό τους.
1.2.2    Τα υλικά διασκευής – διαμόρφωσης του θαλάμου (επένδυση οροφής, δαπέδου, τοιχωμάτων κτλ) να είναι ανθεκτικά σε πλύσιμο με τα συνήθη απορρυπαντικά και την απολύμανσή τους με διάλυμα χλωρίνης 10%    Η στήριξη του εξοπλισμού (με κοχλίες ή ήλους) επί των πολυεστερικών τοιχωμάτων, να γίνεται με κατάλληλα μεταλλικά αντικρίσματα ή νευρώσεις ή χαλυβδοελάσματα στο εσωτερικό μέρος του πολυεστερικού τοιχώματος στις θέσεις της διάτρησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αντοχή του τοιχώματος κατά τις καταπονήσεις των στηριγμάτων.
1.2.3    Μεταξύ της εσωτερικής διασκευής του θαλάμου από πολυεστέρα και του εξωτερικού περιβλήματος να τοποθετηθεί μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητος το οποίο να εξασφαλίζει:
•    Θερμική μόνωση με συντελεστή όχι μεγαλύτερο από 1 Κcal/m2hoC.
1.2.4    Το δάπεδο του θαλάμου να επενδυθεί εσωτερικά με κατάλληλο υλικό τύπου πλακάζ, πάχους τουλάχιστον 10 mm, το οποίο να στερεωθεί με ανοξείδωτες βίδες και να επιστρωθεί με ειδικό αντιολισθητικό υλικό ή ειδικό τάπητα, έτσι ώστε να προστατεύονται όλες οι εσωτερικές επικατασκευές, που στερεώνονται στο δάπεδο, από την είσοδο νερού, όταν πλένεται το εσωτερικό του οχήματος.
1.2.5    Στο δάπεδο, τοιχώματα, ενδιάμεσο διαχωριστικό και λοιπά σημεία του θαλάμου όπου θα απαιτηθούν εργασίες στήριξης, διαμόρφωσης ή πρόσθετης ενίσχυσης, να ληφθούν όλα τα μέτρα αντισκωριακής προστασίας (βαφή κτλ).
1.2.6    Τα τζάμια του θαλάμου να είναι ημιδιάφανα με τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης κατάλληλης για κρύσταλλα οχημάτων, μέχρι τα 2/3 του ύψους τους.
1.2.7    Στο θάλαμο εξέτασης και σε εργονομικά πρόσφορη θέση να τοποθετηθεί “επιτοίχια” συσκευή έγχυσης απολυμαντικού υγρού για τα χέρια.
1.2.8  Σε κατάλληλο σημείο του θαλάμου να υπάρχει στερεωμένο μικρό δοχείο
απορριμμάτων από ανοξείδωτο ατσάλι (inox).
1.2.9    Στις θέσεις στερέωσης εξοπλισμού στο δάπεδο του θαλάμου, να υπάρχει στεγανότητα σε σκόνη, νερό κτλ.

2.    Ηλεκτρικό σύστημα

2.1.    Γενικά χαρακτηριστικά
Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος να λειτουργεί με τάση 12 V DC και να υποδιαιρείται σε 2 τουλάχιστον ανεξάρτητα υποσυστήματα.
•    Βασικό του κυρίως οχήματος.
•    Θαλάμου εξέτασης.
Όλα τα εκτός του κινητήρα κυκλώματα να τροφοδοτούνται μέσω ανεξαρτήτων ασφαλειών στις οποίες να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από το προσωπικό. Οι ασφάλειες και οι διακόπτες να φέρουν κατάλληλη σήμανση στην Ελληνική γλώσσα.
Οι καλωδιώσεις των εκτός του κινητήρα κυκλωμάτων:
•    Να είναι ανθεκτικές στις δονήσεις που δημιουργούνται κατά την κίνηση του οχήματος.
•    Να έχουν διατομή που θα εξασφαλίζει τη διέλευση του φορτίου που παρέχουν οι αντίστοιχες ασφάλειες.

2.2    Υποσυστήματα – κατασκευές.
2.2.α.    Βασικό του κυρίως οχήματος.
1.    Η ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται από εναλλάκτη 1.500W τουλάχιστον.
2.    Πρόσθετη τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχεται από εξωτερική πηγή 230 V AC, Για το σκοπό αυτό στην εξωτερική πλάγια πλευρά του θαλάμου εξέτασης και από την πλευρά του οδηγού, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή με κατάλληλο κάλυμμα ασφαλείας, να τοποθετηθεί ειδικός ρευματολήπτης 230 V.. Επιπλέον να δοθεί τυποποιημένη μπαλαντέζα μήκους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων, για να μπορεί να συνδεθεί ο φορτιστής μέσω του εξωτερικού ρευματολήπτη με πηγή 230 V.
3.    Το κύκλωμα των 230 V να προστατεύεται με διακόπτη διαρροής με μέγιστο ρεύμα διέγερσης όχι μεγαλύτερο από 30 mA.
4.    Ο λοιπός βασικός ηλεκτρικός εξοπλισμός, να παραμείνει ως έχει από το εργοστάσιο κατασκευής πριν την διασκευή του οχήματος από φορτηγό τύπου VAN σε όχημα, ανταποκρινόμενος στα ισχύοντα στην διεθνή και Ελληνική νομοθεσία. Στο θάλαμο του οδηγού θα πρέπει να υπάρχει πλαφονιέρα με επαρκή φωτιστική ισχύ για την ανάγνωση χαρτών κατά την νύκτα χωρίς δυσχέρεια.

2.2.β.    Θαλάμου εξέτασης
Να υπάρχουν δύο ανεξάρτητες γραμμές έτσι με ώστε σε περίπτωση βλάβης σε κάποια από τις καταναλώσεις να μη τίθενται εκτός λειτουργίας και όλες οι υπόλοιπες. Το υποσύστημα περιλαμβάνει:
1.    4 σώματα φθορισμού 220V AC
2.    Διαγνωστικό Φωτισμό πάνω από την κλίνη εξέτασης που να είναι προβολίσκος (spot light) με πτυσσόμενο βραχίονα.
3.    Τέσσερις (4) τουλάχιστον ρευματοδότες τύπου σούκο εντός του θαλάμου σε διάφορα σημεία. Πάνω από κάθε ρευματοδότη θα τοποθετείται αυτοκόλλητο ανθεκτικό πινακίδιο που θα αναγράφει την τάση (220V) καθώς και τη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ Pmax – Watt.
6.    Ηλεκτρικός πίνακας με ρελέ διαφυγής 230V, με γενικό διακόπτη, γραμμές για τους ρευματοδότες και τα φωτιστικά σώματα και με τους αντίστοιχους ασφαλειοδιακόπτες.

Λοιπός εξοπλισμός θαλάμου εξέτασης
Ερμάρια
Εντός του θαλάμου εξέτασης, πρέπει να κατασκευασθούν αποθηκευτικοί χώροι (π.χ ερμάρια – συρτάρια – προθήκες – ράφια)  για την φύλαξη του υγειονομικού υλικού και την αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού, παιχνιδιών, κλπ..
Τα ερμάρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα για να καθαρίζονται. Η επιφάνεια τους πρέπει να είναι λεία και ανθεκτική στη διάβρωση ή την οξείδωση. Το υλικό κατασκευής τους να μην εμποτίζεται από υγρά και να είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά και καθαριστικά μέσα.
Εξοπλισμός θαλάμου Εξέτασης
Θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει:
•    Εξεταστική κλίνη 1m X 66cm περίπου κατάλληλα στερεωμένη στο δάπεδο ώστε να είναι ασφαλής όταν το όχημα ταξιδεύει
•    Θέση για βρεφοζυγό 22 Χ 54cm (SECA) περίπου κατάλληλα τοποθετημένη και ασφαλισμένη (θα τον χορηγήσει το Κέντρο εγκαίρως προκειμένου να γίνει σχετική μελέτη)
•    Aναστημόμετρο 45 Χ 45cm (βάση) περίπου κατάλληλα τοποθετημένο και ασφαλισμένο
•    Ψυγείο 48 Χ 53 cm  περίπου κατάλληλα τοποθετημένο και ασφαλισμένο (λειτουργία μόνο εν στάσει με ρεύμα 220V από το δίκτυο πόλης μέσω του εξωτερικού ρευματολήπτη και της μπαλαντέζας) . Εναλλακτικά  θερμοψυχροθάλαμος χωρητικότητας 6-9 λίτρων με λειτουργία τόσο εν κινήσει (12V) όσο και εν στάσει (220V).
•    Καρεκλάκι 30 Χ 40 cm περίπου  κατάλληλα τοποθετημένο και ασφαλισμένο
•    2 Σκαμπό κατάλληλα τοποθετημένα και ασφαλισμένα,
•    ενώ θα πρέπει να διαθέτει μικρό οπτότυπο, πιεσόμετρα (2) και μεζούρα κατάλληλα τοποθετημένα και ασφαλισμένα.
Χρωματισμός – Σήματα

1.    Ο χρωματισμός του προς προμήθεια οχήματος θα είναι λευκός. Ο προμηθευτής θα συμπληρώσει – ολοκληρώσει τις απαραίτητες σημάνσεις (λωρίδες, σήματα, γράμματα κλπ). Οι σημάνσεις και τα αυτοκόλλητα θα πρέπει να είναι από υλικό PVC και με υπεριώδη στίλβωση και θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν τον τίτλο του προγράμματος και του έργου, το κείμενο που αναφέρει τις πηγές χρηματοδότησης με τις σημαίες της ΕΕ και των δύο χωρών που συμμετέχουν, καθώς επίσης το έμβλημα του έργου και του κέντρου της UNESCO. Η επιλογή και τοποθέτηση των εν λόγω κειμένων και εμβλημάτων στα διαφορετικά σημεία του οχήματος θα γίνει κατά τις υποδείξεις του φορέα και θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες που αφορούν στην ορθή προβολή & δημοσιότητα του έργου σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013». Τα ανωτέρω εμβλήματα  και κείμενα, θα χορηγηθούν στον ανάδοχο σε ψηφιακή μορφή κατάλληλη για επεξεργασία και εκτύπωση.
2.     Τοποθετείται αυτοκόλλητη λωρίδα στο μπροστινό μέρος του οχήματος με γράμματα οπισθοαντανακλαστικά χρώματος μπλε (ύψος γραμμάτων δέκα (10) εκατοστά).
3.    Τοποθετούνται πέντε (5) οπισθοαντανακλαστικά αυτοκόλλητα, όπως ακολούθως:
3.1    Τοποθετείται ένα (1) αυτοκόλλητο διαμέτρου τριάντα (30) εκατοστών στο μπροστινό μέρος του οχήματος (καπό).
3.2    Τοποθετούνται δύο (2) αυτοκόλλητα διαμέτρου τριάντα (30) εκατοστών στο πίσω μέρος του οχήματος, στους δύο (2) υαλοπίνακες αντίστοιχα.
3.3    Τοποθετούνται δύο (2) αυτοκόλλητα διαμέτρου πενήντα (50) εκατοστών, ένα (1) σε κάθε πλευρά της καμπίνας εξέτασης του οχήματος και στο κέντρο του πίσω παραλληλόγραμμου πλαισίου.
4.    Το όχημα θα φέρει μία περιμετρική οπισθοαντανακλαστική λωρίδα, με μέγιστο πάχος είκοσι δύο (22) εκατοστών, χρώματος μπλε και σε ύψος το 1/3 περίπου της καμπίνας ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. Στο μπροστινό μέρος του οχήματος (καπό) η λωρίδα θα είναι στο κάτω μέρος του καπό και θα έχει πάχος περίπου πέντε (5) εκατοστά.
5.    Στο επάνω μέρος της καμπίνας τοποθετείται με μπλε γράμματα από οπισθοαντανακλαστική μεμβράνη η φράση “Κινητή Μονάδα Εξέτασης” με τα αρχικά γράμματα πιο έντονα και διπλάσια σε μέγεθος.
6.    Στο επάνω μπροστινό μέρος (μετόπη του οχήματος) και στο δεξιό μέρος όταν κοιτάμε το όχημα από μπροστά τοποθετείται κείμενο με μπλε γράμματα από οπισθοαντανακλαστική μεμβράνη. Το μέγεθος των γραμμάτων θα είναι ύψους δεκαεπτά (17) εκατοστών.
7.    Στο εξωτερικό μέρος, στο μέσον της αψίδας του κάθε ενός τροχού, θα πρέπει να αναγράφεται    η πίεση του αέρα, με την οποία θα πρέπει να είναι πληρωμένο το αντίστοιχο ελαστικό, σε μονάδες PSI. Για τον προσδιορισμό της αριθμητικής τιμής της πίεσης, θα λαμβάνονται υπόψη οι υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος σε συνάρτηση με το φορτίο της διασκευής που αυτό φέρει. Η αναγραφή θα γίνεται με στοιχεία μαύρου χρώματος, τύπου ARIAL και ύψους 2 cm, ως εξής: Σε μία σειρά, πρώτα θα υπάρχουν τα στοιχεία ΠΕ, κατόπιν η αριθμητική τιμή της πίεσης και, τέλος, τα στοιχεία PSI (για παράδειγμα: ΠΕ 65 PSI).
8.                Το όχημα θα παραδοθεί σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση ως φορτηγό αυτοκίνητο, 100% πλήρες για χρήση, με πλήρη μεταβίβαση κυριότητας στο Κέντρο και συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση άδειας Κυκλοφορίας. Στην συνέχεια και μετά την ταξινόμηση του, με δαπάνες και μέριμνα του Κέντρου, θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες τοποθέτησης όλου του απαραίτητου για την αποστολή του οχήματος ιατρικού και βοηθητικού εξοπλισμού όπως περιγράφονται παραπάνω. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει εκ νέου έλεγχος παραλαβής με βάση την προσφορά του προμηθευτή και τελική παράδοση – παραλαβή.

    Επιπλέον προαιρετικός εξοπλισμός

Κλιματισμός
Έναντι χωριστής τιμής και χωρίς δέσμευση του Κέντρου για την επιλογή του, να προσφερθεί ως προαιρετικός εξοπλισμός προς αξιολόγηση Air Condition (ζεστό & κρύο) για τον θάλαμο εξέτασης, κατάλληλο μόνο για  αυτοκίνητο (αποκλείονται τα οικιακού τύπου), που λειτουργεί με ρεύμα 220V (από το δίκτυο πόλης μέσω του standard εξωτερικού ρευματολήπτη και της μπαλαντέζας).

Μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να κατεβάσετε την πρόσκληση σε μορφή .pdf:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ_JTS

logo ECC