Εκδήλωση Κοπής Πίτας 2016
January 29, 2016

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Προαγωγή των γυναικών στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο

Σε συνέχεια της ημερίδας-workshop με θέμα «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα» που πραγματοποίησε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία το Κέντρο ΟΥΝΕΣΚΟ για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια θα ακολουθήσει εξατομικευμένη καθοδήγηση & συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες που θα παρασχεθεί, χωρίς διάκριση, σε γυναίκες που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Ειδικότερα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην καλύτερη εκμετάλλευσή τους από τις συμμετέχουσες και την υποβοήθηση των γυναικών επιχειρηματιών μέσω της εξοικείωσής τους με χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να εκμεταλλευτούν δημόσιες δράσεις που αφορούν στη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω της πληροφόρησης και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΕΟΜΕΧ κ.λπ.).

Οι συγκεκριμένες ενέργειες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Δράσεις κοινωνικής ιατρικής και ενέργειες προαγωγής της θέσης της γυναίκας στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο» στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων)», Α’ και Β’ Κύκλος, του Ε. Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ). Δικαιούχος είναι η «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής – Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων» (ΕΥΕ-ΓΓΙΦ).

Η συμμετοχή στις Συμβουλευτικές Συναντήσεις με θέμα «Προαγωγή των γυναικών στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο» είναι δωρεάν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).