Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης που επέδειξαν οι γυναίκες των Βαλκανίων σε δύσκολες περιόδους, όπως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε μια περίοδο κατά την οποία η Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη βίωσε δραματικές αλλαγές και συγκρούσεις που επηρέασαν άμεσα χιλιάδες γυναίκες και παιδιά της περιοχής.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΛΑ

Στην Ελλάδα, μια ομάδα αφοσιωμένων και διορατικών γυναικών δημιούργησαν την Εταιρία Διαβαλκανικής Συνεργασίας Γυναικών, της οποίας η δράση ήταν ανθρωπιστική και εστίαζε στην παροχή βοήθειας (σε γυναίκες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Αλβανία) και στην διοργάνωση καλοκαιρινών κατασκηνώσεων στην Ελλάδα για τα παιδιά που ήταν θύματα των συγκρούσεων.

Το 1992, τα ιδρυτικά μέλη, ονομαστικά η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ακολουθούμενα και από άλλα βαλκανικά κράτη, αποφάσισαν να ιδρύσουν το Σύνδεσμο Εταιριών Διαβαλκανικής Συνεργασίας Γυναικών.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ UNESCO

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Διαβαλκανικής Συνεργασίας Γυναικών κατέθεσε στην UNESCO ένα σχέδιο ψηφίσματος, αιτούμενος την ίδρυση του Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, η έδρα του οποίου θα ήταν στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ

Το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η ίδρυση του Κέντρου UNESCO αποφασίστηκε ομόφωνα στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι το 1993 και εγκαινιάστηκε από το Γενικό Διευθυντή της UNESCO, καθηγητή Federico Mayor.

Το Κέντρο, που έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την UNESCO, δρα προς όφελος των γυναικών των Νοτιοανατολικών χωρών της Ευρώπης και διαδίδει ενεργά τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών αποσκοπώντας:

 • στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων,
 • στην προώθηση της ειρήνης και της δημοκρατίας στην περιοχή αυτή,
 • στην ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας στην πραγματοποίηση των ανωτέρω μέσα από τη συνεργασία σε κοινά προγράμματα και δραστηριότητες,
 • στη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ελευθερία στην περιοχή,
 • στην προστασία της οικογένειας, του παιδιού και της γυναίκας
 • στην προώθηση της συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της διεθνούς συνεργασίας
 • στην υποστήριξη της εφαρμογής των κανονισμών των Ηνωμένων Εθνών στην οικοδόμηση του πολιτισμού της Ειρήνης μέσα από ποικίλα προγράμματα και δραστηριότητες με τη συνδρομή της UNESCO.

Από το 1994 δημιουργήθηκαν 7 επιτροπές φέρνοντας κοντά δυο αντιπροσώπους από κάθε κράτος-μέλος στα ακόλουθα πεδία: Οικονομική Ανάπτυξη, Προστασία του Περιβάλλοντος, Εκπαίδευση, Πολιτισμό, Διεθνείς Σχέσεις και Αγροτική Ανάπτυξη.

Έκτοτε, οι εφτά επιτροπές αξιολογούν τις προτεραιότητες στις χώρες τους, σε κάθε ένα από τα πεδία ενδιαφέροντος. Αναγνωρίζονται και προτείνονται θέματα που βασίζονται στις κοινές ανησυχίες των γυναικών της ΝΑ Ευρώπης που συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσεων. Σε μόνιμη συνεργασία με την UNESCO, το Κέντρο υλοποίησε τα προγράμματα αυτά που προωθούν το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειάς της, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ενότητα, την ανεκτικότητα και τη δημοκρατία.

Το Κέντρο UNESCO, που συνεργάζεται με οργανισμούς, φορείς, ινστιτούτα και ιδιώτες με στόχο την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των λαών και τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην ΝΑ Ευρώπη, έχει μια μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στην πραγματοποίηση πολλών διεθνών προγραμμάτων, μερικά από τα οποία είναι:

 • Συγκέντρωση και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε γυναίκες και παιδιά στις χώρες της Βαλκανικής, κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων.
 • Μεγάλα Συνέδρια, στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Βαλκανικής, για θέματα ισότητας των φύλων, προώθησης της γυναικείας απασχόλησης και αναπτυξιακής συνεργασίας με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, κρατικών λειτουργών των χωρών των Βαλκανίων, καθώς και εκπροσώπων Διεθνών Οργανισμών.
 • Περιφερειακά εκπαιδευτικά προγράμματα για γυναίκες με θέματα όπως: κοινωνικός μετασχηματισμός, διοίκηση γυναικείων Μ.Κ.Ο, δημιουργία και ανάπτυξη αγροτουριστικών μονάδων, χρήση νέων τεχνολογιών κ.α.
 • 3 Φεστιβάλ Γυναικών Δημιουργών των 30 χωρών της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας, με συμμετοχή άνω των 1000 γυναικών καλλιτεχνών.
 • Παιδικές κατασκηνώσεις κάθε καλοκαίρι από το 2001, με θέματα σχετικά με την πολιτιστική συνεργασία και το διαπολιτισμικό διάλογο.
 • Επιστημονικές Ημερίδες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Δημιουργία Δικτύων: Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών, Δίκτυο Γυναικών Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου, Δίκτυο Γυναικών Καλλιτεχνών των Βαλκανίων και Δίκτυο Βαλκάνιων Γυναικείων ΜKΟ.

Το Κέντρο είναι ανοιχτό σε όλους τους οργανισμούς, ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητες για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της καλύτερης κατανόησης και προόδου των γυναικών στα Βαλκάνια.

Η προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να βασίζεται στη γνώση, την εμπειρία και την προάσπιση της θέσης της γυναίκας από ΜΚΟ αφιερωμένες σε αυτό το σκοπό.